Referenties

Enkele willekeurige projecten van de afgelopen periode:

Alle genoemde mensen hebben grote behoefte om beter te kunnen communiceren. Wij hebben getracht de meest passende oplossing aan te bieden.

Mariet

Mariet heeft twee jaar geleden een ernstig auto-ongeluk gehad. Al twee jaar is de communicatie minimaal. Ja en nee lukt al een paar maanden via oogknipperen. Ook kan ze op die manier sinds kort keuzes maken. Twee maanden geleden waren we er voor het eerst om te zien of communicatie met de computer mogelijk was. Iedereen dacht dat dit veel te ingewikkeld voor haar zou zijn.

Bij het vorige bezoek hebben we haar zelf aan het werk gezet onder het mom van “gewoon proberen”. Met een kleine beweging van haar wenkbrauw kon ze letter voor letter selecteren. Ze schreef meteen haar naam. Iedereen stond perplex. Nu gaan we kijken in welke vorm we haar een computer kunnen aanbieden.

mw Korenveld.
Door een bacteriele infectie heeft mevrouw het Syndroom van Guilain-Barré. Als gevolg hiervan kan ze zich al maandenlang niet meer bewegen en niet spreken.  Ze ligt al die tijd op de intencive care. Communicatie gaat nu door knipperen met de ogen.

Op verzoek van de logopedist hebben we SIDE uitgeprobeerd met de MMS (Minimal Movement Switch) Hiermee kon ze na 2 minuten oefenen haar naam typen.

Ze heeft nu een eigen SIDE computer met afstandbediening en een printertje. Ze kan nu niet alleen berichten schrijven naar de familie, verpleging en de arts, maar ook de TV en Radio bedienen. Ze is heel gelukkig dat ze na maanden van opgesloten in haar eigen lichaam (Locked-In)  te zijn geweest, eindelijk weer wat zelf kan doen. Hiermee heeft ze weer een stukje zelfredzaamheid teruggekregen.

Swen
Na een herseninfarct kan Swen niet meer communiceren. Het lukt wel om zijn hand een beetje op te tillen. Woorden maken met losse letters (letteren) gaat erg lastig, woorden herkennen lukt wel. Door een computer met aanraakscherm uit te lenen proberen we hem te motiveren meer te communiceren. Zelf geeft hij aan geen computer te willen en probeert daarom met zijn stem geluiden te maken. Na een aantal weken gaan we evalueren, we hopen dat hij dan zonder computer kan!

Gelukkig kan Swen nu inderdaad weer zijn eigen stem gebruiken en zijn handen een beetje bewegen. De verwachting is dat hij snel met een gewone Laptop kan werken en dus gaat de speciale laptop terug naar HEServis om weer ingezet te worden bij iemand anders.Volg Swen via zijn eigen WebLog: Weblog Swen

 

Sam (†1 jan 2011).

Sam had een spierziekte waardoor zijn functies steeds verder afnamen. Hij was zwaar verlamd, blind en doof. Hij communiceerde via klanken en mondbewegingen. Informatie naar Sam werd op zijn wang geschreven. Sam wilde graag naar de universiteit. Hij was bezig met een cursus Spaans.
Wij hebben een systeem ontwikkeld waarmee Sam kan communiceren met behulp van Brainfingers en Morse.

 

 

Sams boek “Vanzelfsprekend”is verkrijgbaar onder ISBN:978-90 90 23 829 – 6

 

Mateus:

Mateus (11) is al vanaf de geboorte lichamelijk zwaar beperkt. Hij kan enkel zijn ogen bewegen en zijn mond een beetje open en dicht doen.

Via een stichting die wensen van kinderen vervult gaan we proberen om Mateus met de computer te laten werken en hem zodoende beter onderwijs te kunnen laten genieten. We gaan een traject starten om met Brainfingers en oogbesturing de computer te bedienen.

 

Mustafa

Mustafa is na enkele zware operaties volledig doof geworden en daarbij zwaar verlamd. Alleen over één duim heeft hij goede controle. Hij kan met één oog een beetje zien. Mustafa weet goed wat hij wil en wil dat zijn omgeving kenbaar maken. Hiervoor is een goede communicatie hard nodig. Ook schrijft hij graag gedichten.

HEServis is door het Revalidatiecentrum Amsterdam gevraagd een oplossing te zoeken. Het softwarepakket SIDE bleek de oplossing.

Hiermee kon Mustafa zonder oefenen meteen zijn naam schrijven door met zijn duim letters te selecteren die één voor één schermgroot werden gepresenteerd. De volgende dag is een tijdelijke computer geïnstalleerd zodat meteen aan de communicatiebehoefte was voorzien.
Aangezien Mustafa volledig doof is, is aan SIDE een functie toegevoegd om eenvoudig berichten via het toetsenbord in te geven die in grote leesbare letters worden weergegeven. Nu woont Mustafa weer thuis en gebruikt hij SIDE op een aangepaste computer bij zijn rolstoel. Met de computer kan hij schrijven, printen, zijn TV DVD en Satelliet bedienen, en nu hij ook een internetverbinding heeft ook nog e-mailen.

 

Nel (†2012).

Nel Kesseler kreeg in 2006 een herseninfarct waardoor zij zwaar verlamd raakte en in een verzorgingshuis belandde. Ze kon met moeite met haar ogen communiceren al duurde het soms wel 30 seconden voordat ze een duidelijk signaal kon geven. Wendy, een stagiaire van de logopedie gaf aan dat ze vermoedde dat Nel veel meer kon dan wat nu mogelijk was.

HEServis heeft samen met Nel Brainfingers uitgeprobeerd. Nel kreeg hiervoor een hoofdband op die met de computer was verbonden. Ze liet zien nu zeer snel te kunnen reageren. Een oefening om blokjes weg te klikken kon ze na een korte uitleg zeer goed volbrengen. Dit alles werkte zeer boven verwachting.
Aangezien we Brainfingers wilden gaan gebruiken voor communicatie is besloten eerst nog een aantal keren te gaan oefenen. Na een aantal succesvolle trainingen was de directie ervan overtuigd dat het voor Nel goed was om te gaan revalideren. In het Revalidatiecentrum Amsterdam heeft ze de kennis van woorden en letters weer opgefrist en daar is ook een aantal keren met Brainfingers gewerkt. Hier is ook haar hoofdbalans verbeterd zodat ze goed in een rolstoel kon zitten. Daarna is ze verhuisd naar een ander verzorgingstehuis. Doordat echter haar hoofd gesteund moet worden is de hoofdband van Brainfingers een belemmering voor gebruik in een dagelijkse situatie, waardoor we moesten kiezen voor een hoofdschakelaar. Nel heeft toen een eigen computer gemonteerd op een verrijdbaar statief en een printer gekregen. Met een schakelaar op de hoofdsteun kan ze met een knik van haar hoofd de PC bedienen.

Nu wacht Nel al een lange tijd op een goede hoofdsteun met ingebouwde schakelaars, zodat het werken meer kan worden dan het enkele uurtje per week tijdens de logopedie, maar dit duurde ons veel te lang.

Nieuwe ontwikkelingen van HEServis maken het nu mogelijk om de computer te bedienen door enkel het hoofd te bewegen, zonder dat een schakelaar gemonteerd is. Nel liet zien dit goed te kunnen gebruiken. Ze heeft inmiddels een nieuwe computer met dit nieuwe systeem en ze kan nu eindelijk vanuit haar bed én stoel de computer en de TV bedienen. We zijn blij haar na deze lange tijd eindelijk tevreden te zien. De computer wordt nu behalve in het verzorgingshuis ook thuis gebruikt, zodat ze ook daar beter kan communiceren.

 

Ayu

Ayu is een voetschilderes van 20 jaar die woont in Bali, Indonesie. Ze kan niet spreken: met haar ogen geeft ze aan wat ze bedoeld en met haar voet kan ze kleine bewegingen maken. Haar moeder en broer zorgen voor haar. Ayu wil graag meer contacten kunnen leggen.

Aangezien ze met haar voeten kan schilderen was het idee dat ze daarmee ook met een stokje een typemachine zou kunnen bedienen. Met behulp van een mini typemachine speciaal ontwikkelt voor invaliden lukte het haar om haar naam te typen en ABCD: lezen en schrijven kan ze nog niet.

De komende tijd krijgt ze les in lezen en schrijven om haar communicatie en zelfstandigheid te verbeteren. De lokale stichting SenangHati gaat Ayu de komende tijd volgen. HEServis is de instanties dankbaar die de producten ter beschikking stellen voor het helpen van mensen die het niet kunnen betalen. In juli 2009 is nog een communicatiecomputer en een aantal rollen papier opgestuurd om zwaar gehandicapten te kunnen laten schrijven. Met dank aan Jacqueline van het Raamwerk.

Als u geinteresseerd bent in een werk van Ayu kunt u met ons contact opnemen. De opbrengsten gaan direct naar haar eigen spaarpot.

Paul

Paul heeft een zwaar herseninfarct in de hersenstam gehad. Hierdoor is hij zwaar verlamd. Hij kan met zijn hoofd ja en nee knikken zodat hij goed kan aangeven wat hij wil. Hij wilde echter ook graag zijn eigen woorden kunnen gebruiken.

Paul revalideert in het buitenland waardoor contact met de familie en vrienden is bemoeilijkt. Hij wilde graag zelfstandig kunnen werken met een computer. Hiervoor is HEServis opgeroepen te komen kijken.

Bij het eerste bezoek bleek dat Paul met zijn hoofd een kleine beweging kan maken. Er is meteen een tijdelijke computer beschikbaar gesteld zodat er goed geoefend kan worden en dat duidelijk wordt of dit systeem wel de beste oplossing geeft.

Nu heeft Paul een eigen computer waarmee hij kan schrijven, printen, emailen en de TV kan bedienen. Hij schrijft zoveel emails dat we de software hebben moeten aanpassen om de hoeveelheden goed te kunnen verwerken.

Alowies

Alowies heeft na een ongeval een groot gedeelte van de controle over zijn lichaam verloren. Omdat bewegen en communiceren nauwelijks mogelijk was, zijn we gevraagd te assisteren bij het zoeken naar een oplossing. Vlak voordat we zouden komen vertelde de ergotherapeute dat hij had gezwaaid. Dat betekent hoop op grote vooruitgang.
Bij het bezoek bleek dat Alowies in staat was een speciale trackball te bedienen. Hiermee kan hij nu zijn eigen Laptop bedienen. Het schrijven van een bericht lukt, al is het voor hem moeilijk om zelf wat te bedenken. De komende tijd blijven we Alowies volgen om te zorgen voor een optimale communicatie.

Adam:

Adam woont in Polen en heeft al enkele jaren ALS. Hierdoor is hij zwaar verlamd en kan hij niet spreken. Alleen zijn ogen kan hij een beetje meebewegen. Verder zijn emoties van zijn gezicht te lezen. Hij wil graag communiceren met zijn directe omgeving en zelfstandig zijn vrije tijd doorbrengen. Nu kijkt hij veel televisie en luistert naar muziek.
Door de aard van de ziekte ALS wordt verwacht dat de huidige spierfuncties verder zullen afnemen.

HEServis heeft Brainfingers geïntroduceerd. Hiermee kon Adam na een speciaal door HEServis ontwikkelde training, al vrij snel met spieren in het aangezicht een signaal activeren. Hij bleek hiervoor zijn kaakspieren te gebruiken. Al snel konden we dit signaal gebruiken om via Acrobat reader een blad om te slaan. Nu kan Adam op zijn eigen tempo lezen, zonder van anderen afhankelijk te zijn.
Verder oefenen liet zien dat Adam ook met hersengolven kan werken. De komende periode zal verder worden geoefend met de hoop om ook communicatie via de computer mogelijk te maken.

 

Pepa:

Pepa woont in Spanje en heeft 6 jaar geleden een herseninfact gehad. Communicatie gaat via Ja en Nee vragen. Al veel specialisten zijn bij haar geweest en konden geen oplossing bieden. Een nieuw aanschafte computer is na een jaar ongebruikt retour gestuurd. Begin 2012 zijn we bij haar geweest en konden we via een optische wenkbrauwschakelaar computerbediening mogelijk maken. Ze schreef meteen GR (Gracias=bedankt). Helaas is de zorgvoorziening in Spanje erg slecht. De familie gaat kijken hoe ze de nieuwe computer kunnen gaan financieren.

(C) H.E.V. 2013